تکلّم اسلامی ، تفکّر یهودی

تکلّم اسلامی ، تفکّر یهودی - ۱۳۹۵/۱۰/۲۸  

من يک وقت رفتم کنار قبر بعضي از اين شهدا حالا يا گمنام يا غير گمنام، شعري که برای فؤاد کرماني است ديدم بالاي قبر او با تعبیر دیگری نوشته شده است : گر بشکافند هنوز قبر شهيدان عشق ٭٭٭ آيد از آن کشتگان زمزمه يا حسين (برگرفته از درس تفسیر آیت الله جوادی آملی-27 دی 95)