قسمتی از خطبه رسول اکرم(ص) در حلول ماه رمضان

قسمتی از خطبه رسول اکرم(ص) در حلول ماه رمضان

پیامبر اکرم (ص) در آخرین روز ماه شعبان و در آغازین ساعات حلول ماه شعبان در بین اصحاب خطبه ای قرائت فرمود: مردم! كسي كه به مؤمن روزه داري افطار بدهد،‌ ثواب آزاد كردن يك بنده و آمرزش گناهان گذشته خود را دارد. عرض كردند: رسول خدا! همه ما نمي توانيم اين كار را انجام دهيم. حضرت فرمودند:‌ از آتش بپرهيزيد، گرچه با نيمدانه خرمايي. از آتش بپرهيزيد، گرچه با جرعه آبي.