ایام تعطیلات نوروز فرصتی مناسبی برای دید و بازدید بود؛ ایامی که برای زیارت بزرگان نیز مغتنم است.
۱۳۹۶/۰۱/۱۴    - ثنا پازوکی