کد خبر: 3595722
تاریخ انتشار: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۲
گروه اجتماعی: اخلاق رسانه‌ای نقطه تلاقی علم اخلاق با علم رسانه‌ای است بدین منظور هر جامعه‌ای برای خود یکسری قواعد اخلاقی مفروض کرده که آن را برای حفظ منافع اساسی خود مناسب می‌داند.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از اردبیل، رسانه عبارت است از تمام وسایل و ابزاری که توسط آن بتوانیم یک پیام یا اطلاعاتی را از یک جا به جای دیگر یا از یک شخص به شخص یا گروه دیگر برسانیم.
تاثیرات رسانه ها را میتوانیم از دو جنبه مورد ارزیابی قرار دهیم که یکی شامل تاثیرات منفی رسانه ها و عوامل آن و جنبه  دیگر آن تاثیرات مثبت بالای اذهان و افکار عامه مردم و جامعه و عوامل آن می باشد.
تأثیر بیشتر رسانه ها برای جامعه و مردم اطلاع دهی درست از واقعات و رویدادهایی است که در محیط و اطراف ما رخ می دهد،‌ چونکه بیشتر مردم از رسانه ها این انتظار را دارند که آنها را نسبت به واقعات روز و واقعات و رویداد های جدی کشور و جهان مطلع سازند که این خود تاثیرات مثبتی بالای اذهان و افکار عامه ی مردم و جامعه به جا گذاشته و مردم را از مسایل روز با خبر می سازد.
جلال محمدی فعال فرهنگی درگفت وگو با خبرنگار این رسانه، تصریح کرد: آنچه امروزه ذهن محققان علوم مختلف را به خود معطوف کرده است دو عنصر فرهنگی "رسانه" و"اخلاق" می باشد که از ابعاد  جامعه شناسی،دانش ارتباطات،  اخلاق وفرهنگ... مورد بحث وبررسی قرار گرفته است. درواقع فرهنگ بستر وقوع انواع ارتباط ازجمله اخلاق و رسانه است.
وی ادامه داد: اخلاق رسانه ای بخش کوچکی از اخلاق عملی است واخلاق وخود عناوین وقسمت های مختلف مثل اخلاق سمعی رسانه ای، اخلاق روزنامه نگاری،اخلاق محتوایی اخلاق درفضای مجازی،اخلاق انتشارات و... را در بر می گیرد.
محمدی گفت: هدف ومنظور از معیارهای اخلاقی واصول اخلاقی و ضرورت رعایت آن درحوزه رسانه ایجاد اعتماد بین رسانه، حکومت و مخاطبان رسانه هاست. که لازمه آن پایبندی ارباب رسانه ها به اخلاق و نهادینه شدن از سوی رسانه ها ومطالبه اخلاق عمومی از سوی مخاطبان و از سوی دیگر اراده حاکمان سیاسی برای تبیین اخلاقیات درجامعه است.واین اتفاق زمانی محقق خواهد شد و کار رسانه ها مخاطبان ونظام سیاسی را راحت خواهد کرد که هر سه ضلع( مخاطبان رسانه وحکومت) همگام وهمسو به دنبال احیا وتبیین اخلاق درجامعه باشند.
وی اظهار کرد: میسور نیست درنشریات گامهای به سوی توسعه اخلاقی برداشته شود ولی حاکمان یک نظام سیاسی درصدد ولنگاری  اخلاقی درجامعه باشند.می توان گفت اخلاق رسانه ای نقطه تلاقی علم اخلاق با علم رسانه ای است بدین منظورهرجامعه برای خود که یک سری قواعد اخلاقی مفروض کرده که آن را برای حفظ منافع اساسی خود مناسب می داند که اهالی رسانه برای کمک به تثبیت حاکمیت ودوام عمر سیاسی یک جامعه مدرن باید درکلیه امورات رسانه ای اخلاق مفروض نظام سیاسی را لحاظ کنند که قانون گذاران جامعه هم باید در وضع قوانین ضمن رعایت این اصول کلی باید محدودیت ها وآزادی مخاطبان و رسانه ها را لحاظ نماید درغیر اینصورت رسانه ها به شیوه های مختلف باید بازیگری درحوزه وضع قوانین را ایفا نماید.
این فعال فرهنگی ادامه داد:اخلاق رسانه ای به میزان زیادی به رسانه کمک می کند که درحفظ توازن بین مخاطب و نظام سیاسی نقش ایفا کند که بنابر این منظور از اخلاق رسانه ای رعایت اصول کلی مفروض ازسوی حاکمیت واخلاق نظری وعملی است که ازجمله آن امانتداری در بیان حقایق وعدم ورود به حوزه شخصی افراد حقوقی صرفا جهت تخریب یا سست کردن پایه اعتقادی مخاطبان می باشد.
وی یادآور شد: بنابراین  از یک سو رسانه ها باید آنقدربه اخلاق واصول وهنجارهای اخلاقی یک جامعه آشنا باشند که بد اخلاقی را به وسیله رسانه درجامعه نشر ندهند ازسوی دیگرسیاسیون هم نباید درصدد محدود ومحصور کردن قلم وطبع رسانه برآیند که امروز اخلاق رسانه ای تاثیر زیادی به جهت گسترش وسایل ارتباط جمعی وتوسعه فضای مجازی درتربیت اخلاقی جامعه دارد.
محمدی گفت: این نگاه به رسانه که اهداف و وظایف رسانه صرفا جهت اطلاع رسانی می داند نقش رسانه را مغفول می سازد بدین معنا که بیش از آنکه درخدمت بیان واقعیت ها وانعکاس اطلاعات باشد درجهت ساختن و پرداختن واقعیت ها گام بر دارد و به شکل گیری اذهان افراد کمک کند. وظیفه رسانه هاصرفا اطلاع رسانی نیست بلکه ساختن واقعیت های اجتماعی نیز وظیفه رسانه هاست که دراین مجال نقش اخلاق دررسانه بیشتر مشهود می شود.
 این فعال سیاسی افزود: رسانه ها به افکاراحساسات و رفتار بشری جهت می بخشند رسانه ها هرچقدر قوی ومسلح به ابزار ارتباطی باشد مثل اینترنت، تلگرام، تاثیربیشتری درحیاط وهستی انسانها ایجاد می کند وهویت انسانها را همان گونه که قدرت های حاکم بر رسانه های میخواهند سامان می بخشند.
وی درپایان گفت: اگر رسانه ها درانجام وظایف خود پایبند اخلاق وامورات وضعی نظام سیاسی نباشند جامعه را به واگرایی وهرج ومرج می کشانند . هنگامی رسانه ها اوج ومنزلت می یابند که نقش اخلاق فرهنگ وکارکرد انها درنظام اطلاع رسانی به طور اصولی شناخته شود واعتماد مخاطبان جلب گردد از این منظر است که نظام آموزش باید به فکرتولید محتوای اخلاقی خوب ومدرن باشد که ماحصل آن رسانه های پویا واخلاق محور خواهد بود که تاثیر آن نیز به وجود آمدن مدینه فاضله اذهان اندیشمند مثبت گرامی باشد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: