اولین جلسه از نهمین دوره آموزش خبرنگاری قرآنی در خبرگزاری ایکنا برگزار شد.
۱۳۹۶/۰۴/۲۴    - طاهره بابایی