نهمین دوره آموزش خبرنگاری قرآنی عصر امروز دوشنبه ۲۶تیرماه در سالن جلسات خبرگزاری بین المللی قرآن برگزار شد.
۱۳۹۶/۰۴/۲۶    - ابوذر چراغی