سومین جلسه از نهمین دوره آموزش خبرنگاری قرآنی در خبرگزاری ایکنا برگزار شد.
۱۳۹۶/۰۵/۰۱    - طاهره بابایی