نهمین دوره آموزش خبرنگاری قرآنی در سالن اجتماعات خبرگزاری بین المللی قرآن برگزار شد.
۱۳۹۶/۰۶/۰۵    - ابوذر چراغی