دهمین دوره آموزش خبرنگار قرآنی به همت کانون خبرنگاران ایکنا (نبا) ویژه مدیران و کارشناسان فرهنگی دانشگاه پیام نور سراسر کشور آغاز شد.
۱۳۹۶/۰۶/۲۲    - طاهره بابایی