تعزیه کاروان غربت عشق هیئت رزمندگان کرج در صبح روز عاشورا برگزار شد.
۱۳۹۶/۰۷/۰۹    - ابوذر چراغی