صبح امروز سه شنبه ۱۱مهرماه طی مراسمی با حضور علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حمیدرضا طیبی، رییس جهاددانشگاهی تفاهم نامه همکاری جهاد دانشگاهی و وزارت کار و انعقاد قرارداد توسعه مشاغل خانگی در هشت استان کشور برای ۲۰هزار نفر به امضا رسید .
۱۳۹۶/۰۷/۱۱    - حسن آقامحمدی