نشست رسانه ای مهدی قره‌شیخلو، رئیس سازمان دارالقرآن الکریم صبح امروز به همراه رونمایی از آرم جدید این سازمان برگزار شد.
۱۳۹۶/۰۷/۱۱    - محمد جواد فرمانی