نشست رسانه ای جشنواره روایت صبح امروز چهارشنبه ۱۲ مهرماه در خبرگزاری تسنیم برگزار شد.
۱۳۹۶/۰۷/۱۲    - طاهره بابایی