افتتاحیه بیست و ششمین دوره مسابقه برنامه تلویزیونی درسهایی از قرآن برگزار شد.
۱۳۹۶/۰۷/۱۲    - حسن آقا محمدی