سیزدهمین نشست «با یاوران وحی» با حضور محسن دایی‌حسینی، مدیر مؤسسه قرآنی ـ مردمی ندای رحمت الهی البرز به معرفی عملکرد و دستاوردهای این مرکز قرآنی اختصاص داشت.
۱۳۹۶/۰۷/۱۷    - طاهره بابایی