اولین دوره آموزشی دانشجو خبرنگارقرآنی امروز ۱۷ مهرماه در خبرگزاری ایکنا برگزار شد.
۱۳۹۶/۰۷/۱۷    - طاهره بابایی