فقط باید کتاب‌های کمیاب و نویسندگان ممنوعه را در برابر چشم رهگذران قرار دهی؛ همین. کتاب‌هایی که برگ‌های آنها زرد شده‌اند و با فونتی چشم خراش شما را از کتاب خواندن فراری می‌دهند. هر از چند گاهی رهگذری از کنار این بساطی‌ها عبور می‌کند و به تورق کتاب‌ها می‌پردازد، فروشنده به سوی او می‌شتابد و هزار راست و دروغ را در کنار هم می‌چیند: آخرین نسخه‌ای است که برام مونده، دیگه چاپ نمیشه، چاپ قبل از انقلاب، نویسنده‌اش فلان موضع گیری‌رو داشته و … فروش کتابهای جنسی، علوم غریبه و کتاب های ممنوعه را می توانید در کنار کتابهای مذهبی و سیاسی در حاشیه خیابان انقلاب مشاهده کنید. کتابخانه و کتابفروشی هایی که انواع کتابهای غیرمجاز را با نام و بدون هیچ واهمه ای به مردم می فروشند. در ایران این «غذای روح» کالایی شده که دور انداخته نمی‌شود بلکه هر زمان می‌توان در راسته انقلاب آن را به پول نزدیک کرد و اگر کتاب ممنوعه یا توقیف شده‌ای باشد ارزش آن متاسفانه چندین برابر می‌شود.
۱۳۹۶/۰۸/۲۳    - محمد علی اسدی