کد خبر: 3670451
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۶ - ۱۶:۳۵
گروه مسابقات: طرح ساماندهی داوران مسابقات قرآن کریم در کشور تهیه شده که بر اساس آن داوران بر اساس میزان امتیاز به دست آورده از سطح یک تا پنج تقسیم و بر همان اساس برای داوری در مسابقات قرآن دعوت می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا)، فاز اول طرح ساماندهی داوران به منظور شناسایی، ارزیابی و سطح بندی داوران در سطوح استانی، کشوری و بین‌المللی در چهار فصل تهیه و تدوین شده است.
بر همین اساس در فصل اول این طرح سطوح مختلف مسابقات قرآنی در کشور تبیین شده و بر اساس مسابقات به پنج سطح تقسیم شده است. سطح بندی داوران نیز متناظر با این پنج سطح انجام خواهد شد.

تقسیم مسابقات قرآن و داوران به پنج سطح

سطح اول مسابقات بین‌المللی قرآن جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده است. همچنین سطح دوم این مسابقات به مسابقات سراسری قرآن ایران و مسابقات بین‌المللی سایر نهادها اختصاص داده شده است. سطح سوم مسابقات نیز مسابقات کشوری نهادهای سطح الف و استان‌های سطح الف سازمان اوقاف و امور خیریه در نظر گرفته شده است.
سطح چهارم مسابقات نیز به مسابقات استانی اوقاف و کشوری نهادهای سطح ب و مسابقات شهرستانی سطح الف سازمان اوقاف اعطاء شده و سطح پنجم نیز مسابقات شهرستانی سطح ب و پایین‌تر و نیز مسابقات متفرقه را شامل می‌شود.

شرایط عمومی و اختصاصی داوران

بخش دیگری از آیین‌نامه طرح ساماندهی داوران مسابقات قرآن به شرایط داوری اختصاص یافته که شامل شرایط عمومی و اختصاصی (برای هر رشته) می‌شود.
در بخش شرایط عمومی به پذیرش و التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه و همچنین التزام به احکام اسلامی اشاره شده است. همچنین متخلق بودن به اخلاق حسنه و داشتن سعه صدر، حسن شهرت در محل سکونت، کار و در میان جامعه قرآنی و داشتن فعالیت مستمر در حوزه قرآن کریم اشاره شده است.
داشتن حداقل مدرک کارشناسی یا معادل حوزوی آن، داشتن سن مناسب با سطح داوری مسابقات (حداقل ۲۷ سال)، داشتن دقت و سرعت عمل لازم، دارا بودن قدرت شنوایی و تشخیص بالا، داشتن قدرت تجزیه و تحلیل تلاوت متناسب به رشته و سطح داوری، آشنایی کامل با مبانی واژگان مسابقات و آیین نامه داوری مسابقات، سامت جسمی مناسب با داوری مسابقات، داشتن دانش و مهارت کافی برای داوری در رشته مورد نظر و آشنایی نسبی با مهارت‌های رایانه‌ای از دیگر شرایط عمومی داوران برای قرار گرفتن در سطوح مختلف معرفی شده است.

شرایط داوری بخش صوت
در بخش شرایط اختصاصی نیز به تناسب هر رشته شرایطی خاص در نظر گرفته شده است. در رشته صوت، آشنایی با مبانی علم قرائت، توانایی قرائت با الحان عرب، تواناییتلاوت قرآن و کسب حدنصاب حداقل 70 درصد نمره(توسط کارگروه فنی)، داشتن قدرت تشخیص و ویژگی های اصوات، ارتفاع صوت، پرده های صوتی و ... و دارا بودن دقت و تمرکز در زمان طولانی جهت درک تغییرات آنی صوت در تلاوت ها در نظر گرفته شده است.

شرایط داوری در بخش لحن
در رشته لحن نیز آشنایی با مبانی علم قرائت، توانایی قرائت قرآن با الحان عرب، توانایی تلاوت قرآن و کسب حدنصاب حداقل 70 درصد نمره(توسط کارگروه فنی) و تسلط نظری و عملی بر الحان و نغمات به عنوان شرایط اختصاصی معرفی شده است.

شرایط رشته وقف و ابتداء
در رشته وقف و ابتداء نیز داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی رشته ادبیات عرب، الهیات و رشته های مرتبط، توانایی ترجمه و تسلط بر مفاهیم، آشنایی با مباحث تخصصی وقف و ابتداء و آشنایی با علم قرائت قرآن معرفی شده است.

شرایط رشته تجوید و حسن حفظ
در رشته تجوید نیز علاوه بر توانایی قرائت قرآن به صورت فصیح خوانی و آشنایی با مبانی علم تجوید و مخارج صفات حروف به مواردی همچون توانایی دید چند نقطه به طور همزمان، حفظ نسبی قرآن کریم، داشتن قدرت شنوایی و قدرت تشخیص بالا و داشتن سرعت عمل بالا اشاره شده است.
در رشته حسن حفظ نیز حافظ کل قرآن بودن و تسلط بر محفوظات، توانایی دید چند نقطه به طور همزمان، داشتن صدای فصیح و رسا، آشنایی با قواعد وقف و ابتداء، توانایی قرائت قرآن به شیوه فصیح خوانی و تسلط بر قطعات و قرعه های مناسب برای مسابقات به عنوان شرایط اختصاصی داوران در سطوح مختلف تعریف شده است. در این رشته اعلام شده است کسانی که رتبه برتر مسابقات معتبر کشوری را داشته باشند در اولویت قرار دارند.

تشکیل بانک اطلاعات داوران
فصل دوم آیین نامه ساماندهی داوران به بحث شناسایی داوران پرداخته است. در این بخش پیش از هر چیز به دریافت اطلاعات داوران و تشکیل بانک اطلاعاتی تأکید شده است.
فصل سوم این طرح به ارزیابی عملکرد داوران اختصاص یافته و شیوه ارزیابی عمومی و تخصصی در آن تعریف شده است. بر اساس این فصل در اریابی عمومی با ارزش گذاری شاخص های عمومی به هر داور امتیازی تعلق می گیرد. همچنین در این فصل بر تشکیل کمیته علمی و فنی به منظور بررسی سوابق و ارزیابی داوران تأکید شده است.

ارزیابی سالانه داوران
در ارزیابی تخصصی نیز به شیوه هایی همچون ارزیابی دوره ای، بررسی امتیازات مرحله استانی مسابقات و برگزاری کارگاه های ارتقاء سطح هماهنگی داوران اشاره شده است.
در فصل چهارم این طرح نیز به این موضوع که سطح بندی داوران در پنج سطح هماننده سطوح مسابقات خواهد بود، اشاره شده و آمده است که داوران بر اساس امتیازات حاصل از ارزیابی های انجام شده به پنج سطح تقسیم می شوند.
امتیاز 80 تا 100 برای داوری سطح یک، از 60 تا 80 برای داوری سطح دو، از 40 تا 60 برای داوری سطح سه، از 20 تا 40 برای داوری سطح چهار و از 10 تا 20 امتیاز نیز برای داوری در سطح پنج در نظر گرفته شده است.
ارتقاء سطح داوران در این طرح منوط به کسب امتیاز سطوح بالاتر در ارزیابی‌های سالانه خواهد بود.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: