یازدهمین دوره مسابقات قرآن سراسری دارالقرآن امام علی(ع) از ۱۵ آذرماه در مجموعه فرهنگی شهدای هفتم تیر شروع شده است.
۱۳۹۶/۰۹/۱۷    - طاهره بابایی