آلودگی هوای اهواز، امروز به 60 برابر حد مجاز رسید که منجر به تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات شد.
۱۳۹۶/۱۱/۲۴    - محمد آهنگر، منا صیافی زاده