نشست گردهمایی روسای سازمان‌ها، پژوهشگاه‌ها، واحدها، پژوهشکده‌ها، دانشگاه‌ها٬‌ مراکز و موسسه‌های آموزش عالی جهاددانشگاهی کل کشور، امروز چهارشنبه ۲۵بهمن ماه با حضور حمیدرضا طیبی رئیس جهاددانشگاهی در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد.
۱۳۹۶/۱۱/۲۵    - محمدجواد فرمانی