پس از آلودگی شدید هوای تهران در روزهای گذشته، به برکت بارش باران در شب گذشته ۲۴ بهمن هوای تهران به شاخص سالم رسید.
۱۳۹۶/۱۱/۲۵    - مصطفی تقاضایی