صبح امروز ۸ اسفندماه، هفته سوم سلسله نشستهای تمدن نوین اسلامی با سخنرانی حجت السلام ذوعلم در نشست «معیار‌های اساسی سبک زندگی مطلوب در تمدن نوین اسلام» و حسین احمدی در نشست «جایگاه خانواده آرمانی در تمدن نوین اسلامی» در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.
۱۳۹۶/۱۲/۰۸    - حسن آقا محمدی