محفل انس با قرآن در حوزه علمیه هامبورگ و همچنین کارگاه آموزش قرآن با حضور استاد رحیم خاکی ۷ اسفندماه برگزار شد.
۱۳۹۶/۱۲/۰۹    - دریافتی