نشست «نیهیلیسم به مثابه وضعیت معاصر، راه حل فلسفی» عصر امروز نهم اسفندماه در ساختمان مکتب ولیعصر برگزار شد.
۱۳۹۶/۱۲/۰۹    - حسن آقا محمدی