آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم همزمان با سراسر کشور، امروز ۱۰ اسفندماه در اراک برگزار شد.
۱۳۹۶/۱۲/۱۰    - زهرا بهرامی