آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم، یادبود استاد سید مهدی فاطمیان با حضور شرکت کنندگان این مسابقات، همزمان با سراسر کشور صبح امروز ۱۰ اسفند در اهواز برگزار شد.
۱۳۹۶/۱۲/۱۰    - منا صیافی زاده