مراسم اختتامیه مرکز تربیت مدیران راهبردی جهادی آینده با حضور دکتر طیبی رئیس جهاد دانشگاهی تهران صبح امروز ۱۶ اسفند ماه در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد.
۱۳۹۶/۱۲/۱۶    - ابوذر چراغی