شهدا رفته اند و رسالتی از جنس آگاهی و حرکت را بر دوش ما باقی گذاشته اند. شهادت، مرز زمین و آسمان است و شهدا، مرزبانان هماره بیداری. شهیدان، پیامبران حماسه انسان اند که ما را مسئولیتی ممتد که در لحظه لحظه زندگی مان جاری است، نازل فرموده اند. در تقویم رسمی کشور ۲۲ اسفند به نام روز بزرگداشت شهدا نامگذاری شده است و به این بهانه همراه دیوارهای آسمانی شهر شده ایم.
۱۳۹۶/۱۲/۲۲    - مصطفی تقاضایی