مراسم اختتامیه سیزدهمین دوره تخصصی اقراء(جلسه اشهار) با حضور محمدفهمی عبدالسید عصفور و ۵۵تن از اساتید برجسته شرکت کننده، عصر امروز ۱۹ شهریورماه در شورای عالی قرآن برگزار شد.
۱۳۹۷/۰۶/۱۹    - مصطفی تقاضایی