سومین روز از مرحله نهایی چهل‌ویکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم (بخش بانوان) سازمان اوقاف در نوبت صبح با رقابت‌ در رشته‌های حفظ قرآن کریم و در نوبت عصر در رشته قرائت تحقیق امروز ۱۹ مهرماه برگزار شد.
۱۳۹۷/۰۷/۱۹    - زهرا بهرامی