آیین اختتامیه بخش پژوهش و کتبی بیست و سومین جشنواره قرآن دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور شامگاه ۱۹ مهرماه در مجتمع فرهنگی- آموزشی و رفاهی زیباکنار برگزار شد.
۱۳۹۷/۰۷/۲۰    - حسن آقامحمدی