کد خبر: 3759961
تاریخ انتشار: ۰۷ آبان ۱۳۹۷ - ۲۳:۳۱
دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرکرد در آستانه اربعین حسینی از دانشگاه پیام نور مرکز شهرکرد تا تپه نورالشهدای شهرکرد را پیاده‌روی کردند.

گزارش تصویری| پیاده‌روی دانشجویان شهرکردی در آستانه اربعین

گزارش تصویری| پیاده‌روی دانشجویان شهرکردی در آستانه اربعین

گزارش تصویری| پیاده‌روی دانشجویان شهرکردی در آستانه اربعین

گزارش تصویری| پیاده‌روی دانشجویان شهرکردی در آستانه اربعین

گزارش تصویری| پیاده‌روی دانشجویان شهرکردی در آستانه اربعین

گزارش تصویری| پیاده‌روی دانشجویان شهرکردی در آستانه اربعین

گزارش تصویری| پیاده‌روی دانشجویان شهرکردی در آستانه اربعین

گزارش تصویری| پیاده‌روی دانشجویان شهرکردی در آستانه اربعین

گزارش تصویری| پیاده‌روی دانشجویان شهرکردی در آستانه اربعین

گزارش تصویری| پیاده‌روی دانشجویان شهرکردی در آستانه اربعین

گزارش تصویری| پیاده‌روی دانشجویان شهرکردی در آستانه اربعین

گزارش تصویری| پیاده‌روی دانشجویان شهرکردی در آستانه اربعین

گزارش تصویری| پیاده‌روی دانشجویان شهرکردی در آستانه اربعین

گزارش تصویری| پیاده‌روی دانشجویان شهرکردی در آستانه اربعین

گزارش تصویری| پیاده‌روی دانشجویان شهرکردی در آستانه اربعین

گزارش تصویری| پیاده‌روی دانشجویان شهرکردی در آستانه اربعین

گزارش تصویری| پیاده‌روی دانشجویان شهرکردی در آستانه اربعین

گزارش تصویری| پیاده‌روی دانشجویان شهرکردی در آستانه اربعین

گزارش تصویری| پیاده‌روی دانشجویان شهرکردی در آستانه اربعین

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: