نشست رسانه ای مرحله کشوری هفتمین دوره مسابقات ملی مناظرات دانشجویان ایران صبح امروز ۱۳آذر ماه با حضور عیسی علیزاده، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی و مهدی کاظمی خالدی، رییس سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی برگزار شد.
۱۳۹۷/۰۹/۱۳    - ابوذر چراغی