سومین روز از اولین همایش فعالان قرآنی مردمی با ارائه نتایج کارگروه‌ها و با حضور رئیس سازمان دارالقرآن و جمعی از فعالان و مدیران قرآنی کشور امروز ۲۱ دی‌ماه در قم به پایان رسید.
۱۳۹۷/۱۰/۲۱    - سجاد حکیمی