هر ساله در جشن پیروزی انقلاب اسلامی حضور کودکان، نوجوانان و جوانان نشانگر پویایی و سرزندگی این انقلاب بوده است و امسال هم این حضور با همبستگی هرچه بیشتر اقشار مختلف مردم به چهل سالگی انقلاب سلام رسا کرد.
۱۳۹۷/۱۱/۲۲    - محمدجواد فرمانی