این گزارش شامل عکس‌های منتخب خبرگزاری ایکنا از رویدادهای فرودین‌ماه ۹۸ است.
۱۳۹۸/۰۲/۰۲    - عکاسان ایکنا