خبرنگاران حاضر در «کاروان رسانه انقلاب» خراسان رضوی با هدف معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی و شناسایی مشکلات مردم به شهرستان گناباد سفر و از کارخانه سنگ دیرگداز بازدید کردند.
۱۳۹۸/۰۱/۲۴