روستای دریسیه از توابع شهرستان شادگان است که ساکنان آن به دلیل وقوع سیلاب در استان خوزستان مجبور به ترک خانه‌های خود و اسکان در اردوگاه‌های اضطراری شدند.
۱۳۹۸/۰۱/۲۶    - منا صیافی‌زاده