برچسب ها
برچسب: جشنواره کتاب سال دانشجویی
نقش جشنواره کتاب سال دانشجویی در ارتقای بازار نشر جوانان
کد خبر: ۳۶۵۳۶۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۵


علی منتظری تاکید کرد:
مشارکت دانشجویان در تمام فرایندهای کتاب سال
کد خبر: ۳۶۵۳۳۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۵


زجاجی تأکید کرد:
اهداف جشنواره کتاب سال دانشجویی نیازمند به‌روزرسانی است
کد خبر: ۳۶۵۲۱۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۱


سرمشق‌سازی، استعدادیابی و رقابت در جشنواره کتاب سال دانشجویی
کد خبر: ۳۶۵۱۹۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۲


کهندل عنوان کرد:
کتاب سال دانشجویی چگونه برند می‌شود
کد خبر: ۳۶۵۱۷۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۳


زینعلی عنوان کرد:
جشنواره کتاب سال دانشجویی و جوانه‌های پژوهشگر موفق
کد خبر: ۳۶۵۱۷۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۲


علی‌اکبرزاده عنوان کرد:
ملاک‌های انتخاب اثر در جشنواره کتاب سال دانشجویی/تألیف نزدیک به استانداردهای جهانی باشد
کد خبر: ۳۶۵۱۴۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۹


سینا فروزش عنوان کرد:
نگاه تکراری و خالی از علم در آثار دانشگاهی
کد خبر: ۳۶۵۱۱۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۸


تقوی خبر داد:
فعالیت در عرصه بین‌الملل؛ چشم‌انداز جشنواره کتاب سال دانشجویی
کد خبر: ۳۶۵۱۱۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۹


افشار:
جشنواره کتاب سال دانشجویی انگیزه دانشجویان را مضاعف می‌کند
کد خبر: ۳۶۵۱۱۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۰


بهرامی آده:
تألیف با گردآوری آمیخته شده است
کد خبر: ۳۶۵۱۱۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۱


ابراهیم‌زاده عنوان کرد:
نقش جشنواره کتاب سال دانشجویی در افزایش روحیه علمی پژوهشگران
کد خبر: ۳۶۵۰۷۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۷


مولایی تشریح کرد:
ظرفیت‌های معماری اسلامی در توسعه فضاهای زیرسطحی شهری
کد خبر: ۳۶۵۰۳۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۶


نفر برگزیده جشنواره کتاب سال دانشجویی مطرح کرد:
تغییر کفه بازار نشر به نفع دانشجو
کد خبر: ۳۶۴۹۹۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۵


محمدرضا حسینی توضیح داد:
ضرورت بازمعرفی جشنواره کتاب سال دانشجویی به دانشگاهیان
کد خبر: ۳۶۴۹۱۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۴


پژوهشگر مطالعات ادیان مطرح کرد:
پرجنجال‌ترین کتاب باستان‌شناسی قرن گذشته در اثبات تحریفات تورات
کد خبر: ۳۶۴۹۰۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۳


جشنواره کتاب سال دانشجویی؛ عامل افزایش شتاب علمی کشور
کد خبر: ۳۶۴۸۹۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۳


تکامل کتاب سال دانشجویی با تجربه برگزیدگان ادوار
کد خبر: ۳۶۴۸۸۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۵


نقش جشنواره کتاب سال دانشجویی در رونق پژوهش‌های دانشجویی
کد خبر: ۳۶۴۸۶۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۲


تقوی خبر داد:
تغییرات جشنواره پایان‌نامه‌های سال دانشجویی
کد خبر: ۳۶۳۹۴۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۶