برچسب ها
برچسب: خان احمر
حادثه «خان أحمر»، مصداق پاکسازی نژادی اسرائیل
کد خبر: ۳۷۴۶۷۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۳


اسرائیل روستای جدید «وادی الاحمر» را تخریب کرد
کد خبر: ۳۷۴۶۶۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۲


نگرانی فرانسه از تصمیم اسرائیل برای تخریب «خان احمر»
کد خبر: ۳۷۴۶۳۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۲۱


درخواست اروپا برای بازنگری در حکم تخریب «خان احمر»
کد خبر: ۳۷۴۴۸۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۷


آمادگی ساکنان غزه برای تظاهرات جمعه «وفاداری به خان احمر»
کد خبر: ۳۷۲۹۵۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۲۲


نشست اضطراری جنبش فتح برای بررسی «معامله قرن»
کد خبر: ۳۷۲۷۷۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۳


توسط اسرائیل صورت گرفت؛
آغاز تخریب روستایی در جنوب شرقی قدس
کد خبر: ۳۷۲۷۶۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۱۳