برچسب ها
برچسب: مسابقه پیامکی
شماره 205/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»
کد خبر: ۳۷۸۳۶۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۳


شماره ۲۰4/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»
کد خبر: ۳۷۸۳۴۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۲


شماره 203/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»
کد خبر: ۳۷۸۲۹۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۱


شماره 202/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»
کد خبر: ۳۷۸۲۶۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰


شماره 201/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»
کد خبر: ۳۷۸۲۲۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۹


شماره 200/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»
کد خبر: ۳۷۸۲۱۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۸


شماره 199/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»
کد خبر: ۳۷۸۱۷۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۶


برگزاری مسابقه پیامکی مفاهیم قرآن با عنوان «طلیعه نور» در کردستان
کد خبر: ۳۷۸۱۶۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۵


شماره 198/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»
کد خبر: ۳۷۸۱۴۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۵


شماره 196/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»
کد خبر: ۳۷۸۰۶۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۳


شماره 195/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»
کد خبر: ۳۷۸۰۳۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۲


شماره 194/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»
کد خبر: ۳۷۸۰۲۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۱


شماره 193/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»
کد خبر: ۳۷۸۰۱۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۰


بررسی مدیریت امور قرآنی کشور(13)/ رحیم قربانی؛
شورای توسعه فرهنگ قرآنی، بازدارنده یا سازنده؟/ نگاهی که جهادی نیست
کد خبر: ۳۷۷۹۹۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۰


شماره 192/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»
کد خبر: ۳۷۷۹۸۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۹


شماره 191/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»
کد خبر: ۳۷۷۹۶۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸


شماره 190/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»
کد خبر: ۳۷۷۹۰۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۷


شماره 189/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»
کد خبر: ۳۷۷۸۷۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۶


شماره 187/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»
کد خبر: ۳۷۷۷۸۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۴


شماره 186/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»
کد خبر: ۳۷۷۷۸۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۳