IQNA

Manzon Allah (SAW) ya ce: "A kan kisan Hussain (AS) akwai wani zafi a cikin zukatan muminai wanda baya yin sanyi ko bucewa har abada." Jame ahadith shi'a, juzu'i na 12, shafi 556
Manzon Allah (SAW) ya ce: