IQNA

Kwa hakika kifo (shahada) cha (Imam) Husayn AS kitaamsha mori (harara) katika nyoyo za waumini ambao hautapoa milele. Jami' al-Ahadith al-Shi'ah Jz. 12 Uk 556
Mtume Muhammad SAW alisema: