IQNA

Hacc menasikinde, Şeytanı taşlamak düşmanı tanıma ve düşmanla savaşın simgesidir. Eğer İslam dünyasının ve İslam ümmetinin bir gün düşmanları biterse ve böyle bir şey mümkün olursa, Beraat da nedensiz kalır. Ancak şimdiki düşmanlıklar varken, düşmandan gafil olma ve Beraata teveccühsüzlük etme büyük ve zararları çok olan bir hatadır.
Ayetullah Hamanei

Tağut'a inanmayıp onu dışlamak Allah’a imanın ilk koşuludur