تحلیل کاربست گفتمان سکوت در سوره یوسف در فصلنامه پژوهش‌های ادبی – قرآنی

تحلیل کاربست گفتمان سکوت در سوره یوسف در فصلنامه پژوهش‌های ادبی – قرآنی

سی و پنجمین شماره از فصلنامه پژوهش‌های ادبی – قرآنی به صاحب امتیازی دانشگاه اراک منتشر شد.
بررسی ضوابط صحت کشف مقاصد شریعت در نشریه مطالعات اصول فقه امامیه

بررسی ضوابط صحت کشف مقاصد شریعت در نشریه مطالعات اصول فقه امامیه

پانزدهمین شماره از نشریه مطالعات اصول فقه امامیه، به صاحب‌امتیازی جامعةالمصطفی العالمیه به زیور طبع آراسته شد.
رابطه عقل دینی و حیای روان‏شناختی در «پژوهش‌نامه روانشناسی اسلامی»

رابطه عقل دینی و حیای روان‏شناختی در «پژوهش‌نامه روانشناسی اسلامی»

پانزدهمین شماره از دوفصلنامه «پژوهش‌نامه روانشناسی اسلامی» از سوی پژوهشگاه قرآن و حدیث منتشر شد.
آسیب‌شناسی مطالعات قرآن و کتاب مقدس در فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی

آسیب‌شناسی مطالعات قرآن و کتاب مقدس در فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی

چهارمین شماره از دوره پنجم فصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی به صاحب‌امتیازی انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شد.
اختلافات فریقین درباره آیات نکاح در دوفصلنامه «مطالعات تطبیقی قرآن‌پژوهی»

اختلافات فریقین درباره آیات نکاح در دوفصلنامه «مطالعات تطبیقی قرآن‌پژوهی»

یازدهمین و دوازدهمین شماره فصلنامه «مطالعات تطبیقی قرآن‌پژوهی» از سوی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم چاپ و منتشر شد.
بررسی علوم شناختی دین در «پژوهش‌های فلسفی کلامی»

بررسی علوم شناختی دین در «پژوهش‌های فلسفی کلامی»

نود و یکمین شماره از فصلنامه «پژوهش‌های فلسفی کلامی» به صاحب امتیازی دانشگاه قم به زیور طبع آراسته شد.
بررسی روش‌شناسی علامه مجلسی در سیره‌نگاری در پژوهشنامه تاریخ تشیع

بررسی روش‌شناسی علامه مجلسی در سیره‌نگاری در پژوهشنامه تاریخ تشیع

چهارمین شماره سومین دوره پژوهشنامه تاریخ تشیع به صاحب‌امتیازی انجمن ایرانی تاریخ اسلام و به مدیرمسئولی سیداحمدرضا خضری منتشر شد.
بررسی قاعده تقدیم مصالح شهری بر مصالح شخصی

بررسی قاعده تقدیم مصالح شهری بر مصالح شخصی

بیست و ششمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «جستارهای فقهی و اصولی» به صاحب‌امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم منتشر شد.
چالش‌های سکولاریسم در شماره جدید «اسلام و مطالعات اجتماعی»

چالش‌های سکولاریسم در شماره جدید «اسلام و مطالعات اجتماعی»

سی و ششمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «اسلام و مطالعات اجتماعی» مربوط به بهار 1401 به همت اداره نشریات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.
برداشت‌های سیاسی از قرآن کریم در انقلاب اسلامی

برداشت‌های سیاسی از قرآن کریم در انقلاب اسلامی

شصت و ششمین شماره از فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی به صاحب امتیازی دانشگاه معارف اسلامی منتشر شد.