۱۳۹۶/۰۲/۰۲ - حسن آقامحمدی ـ محمدجواد فرمانی
رقابت پسران در پنجمین دوره مسابقات قرآن دانش آموزان
محمد جواد فرمانی
۱۳۹۶/۰۲/۰۴   - ۱۹:۵۱
مهمانان ایکنا تا پنجمین روز مسابقات بین‌المللی قرآن
حسن آقامحمدی ـ محمدجواد فرمانی ـ طاهره بابایی
۱۳۹۶/۰۲/۰۴   - ۱۳:۵۰
پنجمین روز برگزاری مسابقات بین الملی قرآن کریم
حسن آقامحمدی
۱۳۹۶/۰۲/۰۳   - ۲۰:۰۳
بازدید متسابقین خارجی از بیت امام خمینی(ره)
محمد جواد فرمانی
۱۳۹۶/۰۲/۰۳   - ۱۶:۳۷
داوران بخش اصلی سی و چهارمین مسابقات قرآن
حسن آقامحمدی
۱۳۹۶/۰۲/۰۲   - ۱۸:۲۵
افتتاحیه پنجمین دوره مسابقات قرآن دانش‌آموزان
حسن آقامحمدی ـ محمدجواد فرمانی
۱۳۹۶/۰۲/۰۲   - ۱۷:۱۸
اتاق داوران بخش حفظ سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن
محمدجواد فرمانی
۱۳۹۶/۰۲/۰۲   - ۱۶:۲۸
مهمانان ایکنا تا چهارمین روز مسابقات بین‌المللی قرآن
حسن آقامحمدی ـ محمدجواد فرمانی ـ طاهره بابایی
۱۳۹۶/۰۲/۰۲   - ۱۲:۰۴
رقابت بخش روشندلان و بزرگسالان در رشته حفظ قرآن
محمد جواد فرمانی
۱۳۹۶/۰۲/۰۲   - ۱۱:۱۱
بازگشت نمایندگان ایران از مسابقات تونس
سید علی شاکری
۱۳۹۶/۰۲/۰۲   - ۰۹:۵۰
سومین روز برگزاری مسابقات بین المللی قرآن کریم
حسن آقامحمدی
۱۳۹۶/۰۲/۰۱   - ۱۲:۳۸
آیین اختتامیه سومین جشنواره فیلم کوتاه سما
طاهره بابایی
۱۳۹۶/۰۲/۰۱   - ۰۹:۴۶
رونمایی از نشریه رایحه ویژه استاد حسین انصاریان
حسن آقا محمدی
۱۳۹۶/۰۱/۳۱   - ۱۹:۲۲
خادمیان میهمان چهارمین ویژه‌برنامه «نشانی»‌
طاهره بابایی
۱۳۹۶/۰۱/۳۱   - ۱۶:۴۶
بازگشت نمایندگان ایران از مسابقات کویت
طاهره بابایی
۱۳۹۶/۰۱/۳۱   - ۱۶:۴۲