iqna

زیرساخت‌های آماده شده برای تربیت‌ دینی دانش‌آموزان چیست؟

زیرساخت‌های آماده شده برای تربیت‌ دینی دانش‌آموزان چیست؟

گروه جامعه: وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تبیین بسترسازی‌های صورت گرفته در زمینه تربیت دینی دانش‌آموزان تصریح کرد: در بخش قرآن، عترت و امام‌شناسی فعالیت‌های فاخری در قالب‌های متعدد و متنوع در مدارس در حال انجام است که مجموعه این فعالیت‌ها در کنار مواد آموزشی و مجلات رشد می‌تواند در استحکام مبانی اعتقادی دانش‌آموزان مؤثر باشد.
یادداشت
گفتگو
گزارش