IQNA

Imam Hussain (AS) Yana Cewa: "Duk wanda ya bauta ma Allah hakikanin bautarsa, to Allah zai zai ba shi fiye da burinsa, kuma zai isar masa." Mausu'at Kalimat Imam Hussain (AS) shafi na 748 zuwa 906