iqna

مدافعان حرم؛ الگو‌های موفق قرآنی در عرصه سینما

مدافعان حرم؛ الگو‌های موفق قرآنی در عرصه سینما

گروه هنر: حمید بهمنی کارگردان سینما معتقد است الگوسازی یکی از رسالت‌های سینماست که قهرمان‌پروری یکی از ابعاد آن به شمار می‌آید و قرآنی بودن قهرمان‌ها، بهترین وجهی است که می‌تواند در این رابطه وجود داشته باشد و در این میان مدافعان حرم بهترین نمونه برای رسیدن به الگو‌های قرآنی هستند.
یادداشت
گفتگو
گزارش