اخبار مهم

یک شنبه 2 آذر 1393
رئیس ستاد برگزاری کنگره جریان‌های افراطی و تکفیری:

۷۱۶ مقاله علمی دریافت کردیم/ ارائه مقالات در ۴ کمیته علمی/ تولید نرم‌افزار مقالات

%db%b7%db%b1%db%b6-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%da%a9%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%85-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%db%b4-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%86%d8%b1%d9%85%e2%80%8c%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa

معارف - گروه حوزه‌های علمیه: رئیس ستاد برگزاری کنگره بین‌المللی جریان‌های افراطی و تکفیری تاکید کرد: گوشه گوشه جهان اسلام زخم‌خورده تکفیر است، لذا اجماع علمای اسلامی در محکوم کردن جنایات آنان ضروری است.

یک شنبه 2 آذر 1393
ناصر ایمانی تشریح کرد:

مواجهه جریان‌های سیاسی فردای ۳ آذر با مذاکرات و مذاکره‌کنندگان چگونه باشد؟

%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d9%87-%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%af%d8%a7%db%8c-%db%b3-%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b0%d8%a7%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%b0%d8%a7%da%a9%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%af%d8%9f

سیاست و اقتصاد - گروه سیاسی: یک فعال سیاسی اصولگرا درباره نحوه مواجهه جریانات سیاسی کشور با تیم مذاکره‌کننده و مذاکرات هسته‌ای در فردای ۳ آذر با وجود هر نتیجه گفت: ما باید هر وضعیتی که پیش آمد از تیم هسته‌ای خودمان قدردانی کنیم برای اینکه آنها...

یک شنبه 2 آذر 1393
قره‌شیخلو بیان کرد:

ظرفیت سازمان دارالقرآن در خدمت منطقه آزاد کیش

%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%da%a9%db%8c%d8%b4

فعالیت‌های قرآنی‎ - گروه فعالیت‌های قرآنی: رئیس سازمان دارالقرآن اظهار کرد: در حال توافق با مسئولان فرهنگی منطقه آزاد کیش برای بهره‌گیری این منطقه از ظرفیت سازمان دارالقرآن الکریم برای اجرای برنامه‌های قرآنی هستیم.

یک شنبه 2 آذر 1393

۶۰ درصد شرکت‌کنندگان کنگره خطر جریان‌های تکفیری از اهل سنت هستند

%db%b6%db%b0-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa%e2%80%8c%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%da%a9%d9%81%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%87%d9%84-%d8%b3%d9%86%d8%aa-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af

معارف - گروه حوز‌ه‎های علمیه: به گفته معاون بین‌الملل کنگره جهانی جریان‌های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام، ۴۰ درصد شرکت‌کنندگان این کنگره را شیعیان و ۶۰ درصد از شرکت‌کنندگان را برادران اهل تسنن تشکیل می‌دهند.

یک شنبه 2 آذر 1393

برندهایی که احترام نمی‌آورند/ تفاخر به ضعف شخصیت!

%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d9%86%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%a2%d9%88%d8%b1%d9%86%d8%af-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%ae%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%b6%d8%b9%d9%81-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa!

اجتماعی - گروه جامعه: یک جامعه‌شناس دینی با بیان اینکه ابزار تولید کننده احترام در جامعه باید مبتنی بر سبک زندگی اسلامی ایرانی باشد تصریح کرد: گاهی در جامعه تقوا به عنوان عامل برتری جای خود را به ثروت می‌دهد.

یک شنبه 2 آذر 1393
ابوترابی‌فرد:

موج توفنده بسیج راهی برآمده از آموزه‌های قرآن را فراروی امت اسلام گشود

%d9%85%d9%88%d8%ac-%d8%aa%d9%88%d9%81%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b3%db%8c%d8%ac-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%da%af%d8%b4%d9%88%d8%af

سیاست و اقتصاد - گروه سیاسی: نائب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ثمرات مجاهدت‌های بسیج اظهار کرد: موج بلند و توفنده بسیج راهی نو، برآمده از آموزه‌های حیات‌بخش قرآن را فراروی امت اسلام گشود.

یک شنبه 2 آذر 1393
از سوم آذر در مشهد؛

مسابقات قرآن سازمان زندان‌ها برگزار می‌شود

%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%88%d8%af

فعالیت‌های قرآنی‎ - گروه فعالیت‌های قرآنی: رئیس اداره فرهنگی و هنری سازمان زندان‌های کشور گفت‌: مسابقات قرآن ویژه کارکنان مرد و سربازان وظیفه سازمان‌های زندان‌های کشور طی سوم تا ششم آذر در مشهد برگزار می‌شود.

یک شنبه 2 آذر 1393

پخش تلویزیونی برنامه‌های قرآنی در مراکز درمانی عربستان

%d9%be%d8%ae%d8%b4-%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86

گروه بین‌الملل: وزارت بهداشت عربستان جهت تکامل درمان جسمانی همراه با درمان معنوی و روحی بیماران، پخش تلویزیونی برنامه‌های قرآنی در مراکز درمانی این کشور را خواستار شد.

یک شنبه 2 آذر 1393
کیوسک مطبوعات/

نگاه تیترها به هوای نفس‌گیر، خاکستری و سرد وین

%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%db%8c%d8%aa%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d9%87%d9%88%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%b3%e2%80%8c%da%af%db%8c%d8%b1%d8%8c-%d8%ae%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d8%af-%d9%88%db%8c%d9%86

سیاست و اقتصاد - گروه سیاسی: تمام تناقضات تندروها برای اعتماد به فرهادی، تمدید سرپرستی نجفی با مجوز مقام معظم رهبری، لحظات نفس‌گیر وین، انتخابات فرمایشی بحرین زیرسایه تحریم و دیدار وزرای نفت ایران و عربستان از جمله عناوین روزنامه‌های صبح امروز است.

یک شنبه 2 آذر 1393

مسجد حائری؛ میزبان جلسه آموزش قرآن «عباس تقویان»

%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-%d8%ad%d8%a7%d8%a6%d8%b1%db%8c%d8%9b-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%c2%ab%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86%c2%bb

فعالیت‌های قرآنی‎ - گروه فعالیت‌های قرآنی: جلسه آموزش قرآن «عباس تقویان» چهارشنبه هر هفته در مسجد حائری، تقاطع خیابان کارون و هاشمی برگزار می‌شود.

یک شنبه 2 آذر 1393

اعتراض مسلمانان کنیا نسبت به تعطیلی مساجد

%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%a7-%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%b9%d8%b7%db%8c%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%ac%d8%af

گروه بین‌الملل: مسلمانان کنیا نسبت به سختگیری پلیس علیه مساجد در شهر «مومباسا» معترضند.

شنبه 1 آذر 1393

«نذر کتاب»؛ طرحی برای رهایی کتاب‌ها از قفس کتابخانه‌ها

%c2%ab%d9%86%d8%b0%d8%b1-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%c2%bb%d8%9b-%d8%b7%d8%b1%d8%ad%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%d9%81%d8%b3-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7

فعالیت‌های قرآنی‎ - کانون خبرنگاران نبأ: مجری طرح نذر کتاب، با اشاره به مزایای این طرح در ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی گفت: مردم در این طرح یاد می‌گیرند که کتابی را که می‌خوانند در قفسه کتابخانه‌های منازل خود زندانی نکنند و برکات آن‌را با دیگران به اشتراک بگذارند.

آرشیو
عکس
%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86
گلایه‌های قدرت‌الله علیخانی؛
چرا بداخلاقان سیاسی تخریب بزرگان را ثواب می‌پندارند؟
در زمینه فعالیت‌های قرآنی؛
کسب رتبه نخست اداره قرآن و نماز خوزستان، ماحصل حضور پیشکسوتان است
اسلام هیچ ماهی را بدیمن نمی داند/مساجد با آغاز ماه صفر فعال‌تر شوند
برشی از دو دهه زندگی استاد در قاب تصویر/
استاد مولایی در جمع دانشجویان دانشکده ادبیات تهران دهه ۳۰ + آلبوم تصاویر
برپایی کلاس حفظ قرآن در مؤسسه «۱۴ معصوم» دورود
سی‌ و هفتمین دوره مسابقات قرآن اداره اوقاف در چالدران آغاز شد
استاندار ایلام:
کارگر بسیجی پیشتاز توسعه اقتصادی کشور است
استاندار مرکزی خبر داد:
تشکیل کارگروه‌های شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در استان مرکزی
باستانی تأکید کرد:
قالب‌های سنتی و کلیشه‌ای باعث بی‌رغیتی مخاطبان به نمایش‌های دینی شده است
ناصر ایمانی تشریح کرد:
مواجهه جریان‌های سیاسی فردای ۳ آذر با مذاکرات و مذاکره‌کنندگان چگونه باشد؟
ثبت‌ نام عمره مفرده در کردستان آغاز شد
حجت‌الاسلام باقری:
بسیج بازوان توانمند نظام در همه عرصه‌ها است
پخش تلویزیونی برنامه‌های قرآنی در مراکز درمانی عربستان
از امروز؛
مرحله شهرستانی مسابقات قرآن اوقاف مشهد در حال برگزاری است
ایکنا گزارش می‌دهد؛
فروش ۲ میلیاردی اوراق وقف بیمارستان شیراز
حجت‌الاسلام پژمانفر عنوان کرد:
لزوم انتقال برخی از بخش‌های نمایشگاه کتاب تهران به استان‌ها
‌ثبت‌ نام حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مرکز قم
در قم؛
کنگره بین‌المللی «خطر جریانات تکفیری» آغاز شد
رئیس ستاد برگزاری کنگره جریان‌های افراطی و تکفیری:
۷۱۶ مقاله علمی دریافت کردیم/ ارائه مقالات در ۴ کمیته علمی/ تولید نرم‌افزار مقالات
بررسی مباحث کلامی شیعه در کتاب «تراثنا»
امام جمعه سرایان:
خمس به صورت آسان و عامه‌فهم برای مردم تبیین نشده است
برپایی نمایشگاه اقتصاد مقاومتی بسیج در زاهدان
پیرهادی خبر داد:
اجتماع ۲۲۰۰ نفری بسیجیان شهرداری تهران در «شکوه مقاومت»
آیت‌الله ممدوحی:
برگزاری کنگره جریان‌های تکفیری از دیدگاه علمای اسلام در نابودی جریان‌ها تأثیرگذار است
همزمان با آغاز هفته بسیج؛
جشنواره قرآن و عترت دانشجویان بسیجی خراسان رضوی برگزار می‌شود
حجت‌الاسلام کاملی‌فر:
تقارن هفته بسیج با ماه محرم فرصت ارزشمندی در جهت یادگیری عبرت‌های عاشورایی است
علی نصیری عنوان کرد:
توجه به وحدت مسلمانان و مطالعات میان‌رشته‌ای؛ کارکرد مهم مسابقات قرآن دانشجویان
حجت‌الاسلام اکبری:
سابقه و فرهنگ شیراز، اقتضای قطب قرآنی شدن کشور را دارد
تخصیص اعتبار به مؤسسات و خانه‌های قرآنی اردبیل
امامزاده زیدبن موسی‌بن جعفر کیست؟ + عکس
دوره تربیت مربی پیش‌دبستانی قرآن در اردبیل برگزار می‌شود
زرافشان بیان کرد:
تربیت دینی دانش‌آموزان؛ زیربنا و اصل تربیت سایر حوزه‎ها/ امام جماعت عنصر فعال مدرسه باشد
در ساری؛
طرح «مصباح الهدی» در مؤسسه ندای صادق اجرا می‌‌شود
حضور نشریات مساجد استان مرکزی در جشنواره «محراب قلم»
آمر به معروف باید معروف و منکر را به خوبی بشناسد
مؤسسه میقات‌القرآن شهرستان گیلاوند دوره تربیت معلم برگزار می‌کند
اعتراض مسلمانان کنیا نسبت به تعطیلی مساجد
برگزاری دوره‌های تخصصی آموزش قرآن در مؤسسه فهیم
مدیریت صحیح مادران، خانواده را از آسیب‌های ماهواره دور می‌کند
حجت‌الاسلام مرتضی فلاحتی:
نقش روحانیت نشر معارف قرآنی و ترویج فرهنگ اسلام ناب محمدی(ص) است
آغاز ثبت‌ نام حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مرکز قم
همایش قاریان و حافظان قرآن روستای نظرآقا برگزار شد
۶۰ درصد شرکت‌کنندگان کنگره خطر جریان‌های تکفیری از اهل سنت هستند
ابوالقاسم حسینی:
ادبیات عاشورایی به بیان مظلومیت خلاصه شده است/ دلایل بی‌توجهی به مستندات تاریخی
آیت‌الله‌العظمی سبحانی:
جریان تکفیر به دنبال ایجاد حاشیه امن برای اسرائیل است
1392 © تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به خبرگزاری بین المللی قرآن است و استفاده غیر قانونی از آن پیگرد قانونی دارد