اخبار مهم

شنبه 29 شهریور 1393

جلسات تفسیر قرآن تهران در هفته پیش‌رو

%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%81%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b4%e2%80%8c%d8%b1%d9%88

معارف - گروه اندیشه: در هفته جاری، جلسات تفسیر قرآن آیات ضیاءآبادی، غروی علیاری و ری‌شهری و قرهی در شهر تهران برگزار می‌شود.

شنبه 29 شهریور 1393
حسن گروسی تشریح کرد:

برنامه‌های رسانه ملی و شبکه قرآن سیما در ایام حج

%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%ac

فعالیت‌های قرآنی‎ - گروه فعالیت‌های قرآنی: رئیس ستاد حج سازمان صداوسیما در تشریح برنامه‌های رسانه ملی و شبکه قرآن و معارف سیما در ایام حج گفت: با وجود کاهش سهمیه، برنامه‌‌های ایام حج به گونه‌ای انجام خواهد شد تا بتوانیم همانند سال‌های گذشته، عملکرد...

شنبه 29 شهریور 1393
یوسفی‌مقدم عنوان کرد:

«انوار جاودان»؛ الگویی برای تألیف یک تفسیر جامع/ امتیاز روش تفسیری آیت‌الله خزعلی

%c2%ab%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86%c2%bb%d8%9b-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a3%d9%84%db%8c%d9%81-%db%8c%da%a9-%d8%aa%d9%81%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%85%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d9%81%d8%b3%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a2%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%ae%d8%b2%d8%b9%d9%84%db%8c

معارف - گروه اندیشه: رئیس مرکز فرهنگ و معارف قرآن، روش تفسیری آیت‌الله خزعلی در «انوار جاودان در تفسیر قرآن» را روش بسیار ارزشمندی خواند و گفت: اگر تفسیری با همین روش ادامه پیدا کند، تفسیر جامع و پرباری پدید خواهد آمد.

شنبه 29 شهریور 1393
حیدرزاده تصریح کرد:

نتیجه‌ای که هر ساله از حج می‌گیریم نتیجه حداکثری نیست

%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%ac%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d8%ac-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%85-%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%ac%d9%87-%d8%ad%d8%af%d8%a7%da%a9%d8%ab%d8%b1%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa

اجتماعی - گروه جامعه: مدیر ارتقاء و کارآمدی استادان معارف اسلامی عنوان کرد: دشمنان بیدار و آگاه هستند تا این ظرفیت را مدیریت کند و ما مشاهده می‌کنیم که نتیجه‌ای که هر ساله از حج می‌گیریم نتیجه حداکثری نیست و شاید نتیجه حداقلی هم نباشد.

شنبه 29 شهریور 1393
نماینده ایران در مسابقات قرآن اندونزی:

حضور استاد راهنما عامل مهمی در کسب افتخارات قرآنی در عرصه بین‌الملل است

%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%87%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%b1%d8%b5%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa

گروه بین‌الملل: حضور یک استاد راهنما از میان اساتید باتجربه کشورمان به همراه متسابقان در مسابقات بین‌المللی قرآن در کسب افتخارات قرآنی کشورمان تأثیر به سزایی دارد.

شنبه 29 شهریور 1393
با سفر به ایران؛

جمعی از علمای برجسته اندونزی از مراکز حوزوی و قرآنی قم بازدید می‌کنند

%d8%ac%d9%85%d8%b9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88%d9%86%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%88%db%8c-%d9%88-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c-%d9%82%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af

معارف - گروه حوزه‌های علمیه: جمعی از علمای برجسته اندونزی با سفر به ایران از مراکز حوزوی و قرآنی قم بازدید می‌کنند و دیدارهایی نیز با مراجع تقلید خواهند داشت.

شنبه 29 شهریور 1393
خاورشناس برجسته آلمانی تأکید کرد:

ضرورت حفظ روح قرآن در جریان ترجمه و انتقال معنا

%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d8%b1%d9%88%d8%ad-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b9%d9%86%d8%a7

گروه بین‌الملل: پروفسور «هارتموت بوبستین» معتقد است، ترجمه‌ای از قرآن را می‌توان صحیح قلمداد کرد که روح آیات در جریان انتقال معانی حفظ شده باشد نه اینکه مترجم تنها به برگردان لفظی واژگان اکتفا نموده باشد.

شنبه 29 شهریور 1393
در بخش دختران؛

اسامی برگزیدگان سی‌وششمین دوره مسابقات قرآن شکوفه‌ها اعلام شد

%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%b3%db%8c%e2%80%8c%d9%88%d8%b4%d8%b4%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d8%b4%da%a9%d9%88%d9%81%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%af

فعالیت‌های قرآنی‎ - گروه فعالیت‌های قرآنی: اسامی برگزیدگان سی‌وششمین دوره مسابقات کشوری قرآن شکوفه‌ها در بخش دختران، اعلام و طی مراسمی از آنان تجلیل شد.

شنبه 29 شهریور 1393
قربانی:

فعالیت جدید و ویژه‌ای در مباحث قرآنی وزارت بهداشت دیده نمی‌شود

%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%86%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%88%d8%af

اجتماعی - گروه سلامت: دبیر گروه قرآن، عترت و سلامت فرهنگستان علوم پزشکی با تاکید بر اینکه همچنان فعالیت جدیدی در مباحث قرآنی وزارت بهداشت دیده نمی‌شود، گفت: انتظار می‌رود با حضور معاون جدید فرهنگی وزارت بهداشت، اولویتی برای فعالیت‌های قرآنی...

شنبه 29 شهریور 1393

اعلام جلسه تخصصی آموزش قرآن «سیدمحسن موسوی‌بلده» در تهران

%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%c2%ab%d8%b3%db%8c%d8%af%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%db%8c%e2%80%8c%d8%a8%d9%84%d8%af%d9%87%c2%bb-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86

فعالیت‌های قرآنی‎ - گروه فعالیت‌های قرآنی: جلسه تخصصی آموزش قرآن «سیدمحسن موسوی‌بلده»، صبح‌های جمعه ویژه آقایان و یکشنبه‌ها ویژه بانوان در تهران برگزار می‌شود.

شنبه 29 شهریور 1393
مدیر گروه تاریخ اسلام جامعه‌المصطفی(ص):

منظر پوزیتیویستی مستشرقان، عامل تحلیل‌های اشتباه آنان از اسلام است

%d9%85%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%88%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%82%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa

معارف - گروه حوزه‌های علمیه: مدیر گروه تاریخ اسلام جامعه المصطفی(ص) ضمن نقد دیدگاه مستشرقان درباره جنگ‌های پیامبر(ص) اظهار کرد: تحلیل‌های اشتباه مستشرقان درباره اسلام ناشی از نگاه پوزیتیویستی و لیبرالی آنان است.

شنبه 29 شهریور 1393

دیدگاه قرآن در رابطه با بددهنی/ انس با ذکرها بهترین راهکار ترک بددهنی است

%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%af%d8%af%d9%87%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d8%b0%da%a9%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d8%a8%d8%af%d8%af%d9%87%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa

لرستان - گروه اجتماعی: از جمله راهکارهای ترک فحاشی و بددهنی می‌توان به مواردی چون مأنوس شدن با ذکرها و دعاها، همنشینی با افراد خوب و دوری از افراد بددهن و فحاش، جبران اشتباه با عذرخواهی، یاد مرگ، اهمیت دادن به نماز و مطالعه کتب اخلاقی اشاره کرد.

آرشیو
عکس
%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%db%8c-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%db%8c%d8%a9-%d9%82%d9%85
برگزاری ۹۱۰ برنامه در هفته دفاع مقدس در استان یزد
محمدسلیمانی:
۴۵۸ عنوان ویژه برنامه همزمان به هفته دفتع مقدس در چهارمحال و بختیاری برگزار می‎شود
تجلیل از خالق «پایی که جا ماند» از سوی مؤسسه قرآنی رضوان آبدان
آغاز ثبت نام دوره‌های آموزش زبان‌آموزی قرآن طرح بشارت
اعلام برنامه‌های صدا و سیمای خراسان رضوی در هفته دفاع مقدس
شرکت ۱۸۰ قرآن‌آموز مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت تسنیم‌النور در آزمون ۴ مهر
تدوین کتاب راهکارهای اجرایی تحقق شعار سال ۹۳
استاد دانشگاه الیگودرز:
دانشگاه‌ها با دعوت از رزمندگان، باور دانشجو نسبت به ارزش‌های دفاع مقدس را تقویت کنند
دفاع مقدس بدون تحریف حفظ شود/ برداشت شخصی از دفاع مقدس تبدیل به قضاوت نشود
حرم شاهچراغ(ع)؛ میزبان پنجمین اجلاسیه بین‌المللی دکترین جهانی شدن غدیر
منشور اخلاقی فضای مجازی تدوین می‌شود
استاندار اصفهان:
رسیدگی به مشکلات خانواده‌های شهدا، یک وظیفه ذاتی و تکلیف برای مسئولان است
امام جمعه بهار:
شکوفایی اخلاق اسلامی از وظایف مربیان پرورشی مدارس است
راه‌اندازی خبرگزاری دفاع مقدس در کهگیلویه و بویراحمد
حجت‌الاسلام تقی‌پور متذکر شد:
تأکید دشمن بر مسئله ترویج فمینیسم و ایجاد حس رقابت میان زنان و مردان
همزمان با هفته بزرگداشت دفاع مقدس؛
نشست‌های تخصصی «زندگی به سبک شهدا» در جوار حرم رضوی برگزار می‌شود
قائم‌ مقام مجمع خیرین سلامت کشور خبر داد:
اعطای ۲۵۰۰۰ میلیارد ریال از سوی خیّران برای اجرای پروژه‌های درمانی
آیت‌الله غروی:
روحانیت در فضای مجازی حضور جدی‌تری داشته باشد
با حضور شرفخانی؛
طرح مهر تحصیلی خوزستان در رامشیر برگزار می‌شود
درخواست مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران برای اقامه نماز باران
استاد حوزه و دانشگاه:
بندگان باید دنبال مهربانی خاص خدا باشند
خاورشناس برجسته آلمانی تأکید کرد:
ضرورت حفظ روح قرآن در جریان ترجمه و انتقال معنا
ثبت یک وقف جدید قرآنی در قزوین
لزوم بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی در حل بحران‌های آموزش و پرورش
دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی بیان کرد:
ضرورت ارائه پیوست فرهنگی برای منطقه ثامن مشهد
آزمون مؤذنان و مربیان قرآن الجزایر فردا برگزار می‌شود
فعالیت بیش از یک هزار هیئت مذهبی در سمنان
ارزش توبه در کلام آیت‌الله مجتهدی به زبان انگلیسی
۱۶ هزار نفر در طرح سراسری نسخه‌های آسمانی شرکت می‌کنند
زنده نگه داشتن خاطرات دفاع مقدس الگویی فرهنگی برای مقاومت است
سرمایه‌گذاری به‌موقع در آموزش و پرورش کاهش آسیب‌های اجتماعی را به‌دنبال دارد
برگزاری اختتامیه طرح ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه در زابل
کاظم‌زاده عطوفی:
دانش سلامت روان مردم پایین است/ علائم و نشانه‌ها را انکار نکنیم
برگزاری نشست ساماندهی شئونات فرهنگی هفته دفاع مقدس در هیرمند
برگزاری اختتامیه نمایشگاه لوازم‌التحریر اسلامی در زابل
در هفته دفاع مقدس؛
«عملیات والفجر ۵» در ایلام بازسازی می‌شود
مراسم بازگشایی حوزه علمیه بانوان در سراوان برگزار شد
امام‌جمعه موقت اراک،:
دفاع مقدس سرمایه ارزشمند از اتحاد ملی و فرهنگ ایثار و شهادت است
برگزاری مسابقات مقدماتی قرآن در سپاه ناحیه امام سجاد(ع) قزوین
افتتاح انجمن قلم موزه عکس ۸۰۰۰ شهید گیلان
الهدی با «مختوم‌قلی» به دیار باقرخان می‌رود
رئیس اوقاف گچساران تأکید کرد:
ضرورت تلاش نهادهای اجرایی در برگزاری کنگره امامزاده بی‌بی حکیمه(س)
حجت‌الاسلام قابل:
ربا سرکوبگر استعداد و عامل افزایش وابستگی در جامعه اسلامی است
حفظ موقوفات و اجرای امینانه نیات واقفان نیاز به همت مضاعف دارد
تعمیق باورهای دینی، مهم‌ترین راه مقابله با هجمه‌های فرهنگی است
1392 © تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به خبرگزاری بین المللی قرآن است و استفاده غیر قانونی از آن پیگرد قانونی دارد