iqna

تمرکز بر آموزه‌های دینی در حوزه خانواده/ شناسایی و تکریم قرآنیان؛ اولویت معاونت قرآنی

تمرکز بر آموزه‌های دینی در حوزه خانواده/ شناسایی و تکریم قرآنیان؛ اولویت معاونت قرآنی

گروه ادب: گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر اینکه اساس گفتمان فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی دیانت فرهنگی است، تأکید کرد: در حوزه خانواده باید به چارچوب مبانی دینی برگردیم؛ چرا که الگو‌های غرب با انهدام هسته خانواده زمینه‌ساز بسیاری از مشکلات در سطح جوامع شده است.
یادداشت
گفتگو
گزارش