اخبار مهم

%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d9%85%d9%85%d9%84%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%da%af%d8%b1-%da%86%d9%87-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b1%d8%b6%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%87%d9%85-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa دوشنبه 1 اردیبهشت 1393
شاهمرادی:

وضعیت فرهنگ مملکت بحرانی نیست اگر چه مورد رضایت هم نیست

گروه اجتماعی: دبیر شورای فرهنگ عمومی در اولین نشست خبری خود با تأکید بر اینکه رشد اخلاق اولین دغدغه شورای فرهنگ عمومی است، گفت: وضعیت فرهنگ مملکت بحرانی نیست اگر چه مورد رضایت هم نیست.

%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9%db%8c%d8%9b-%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b1-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%c2%ab%d9%86%d9%87%d8%b6%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%c2%bb دوشنبه 1 اردیبهشت 1393
مدیرکل قرآن وزارت آموزش و پرورش خبر داد:

حفظ موضوعی؛ محور طرح «نهضت ملی حفظ قرآن»

گروه فعالیت‌های قرآنی: مسیب‌زاده اظهار کرد: طرح «نهضت ملی حفظ قرآن» در آموزش و پرورش برای سال تحصیلی آینده با حفظ موضوعی آیات قرآن اجرا می‌شود.

%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%a7%d9%87%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%ad%d8%ab-%c2%ab%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c%c2%bb-%d8%b1%d8%a7-%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%af دوشنبه 1 اردیبهشت 1393
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

مراکز علمی اهتمام کافی برای تدوین مباحث «اقتصاد اسلامی» را ندارند

گروه اقتصاد: به گفته حجت‌الاسلام رجایی، متاسفانه مراکز علمی و دانشگاه‌های ما، اهتمام لازم برای تدوین اقتصاد اسلامی را ندارند و گویا دانشگاه‌ها، اعم از دولتی و آزاد، مسئولیتی در رابطه با تدوین و تدریس اقتصاد اسلامی احساس نمی‌کنند.

%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85%e2%80%8c%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1 دوشنبه 1 اردیبهشت 1393
دانشور خبر داد:

بررسی راهکارهای تقویت بنیان خانواده با تشکیل مجمع زنان تصمیم‌ساز کشور

گروه اجتماعی: رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران از پیشنهاد ایجاد مجمع زنان تصمیم‌ساز کشور در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص ایجاد نهادی فراقوه‌ای خبر داد.

%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c%d8%8c-%da%af%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%d8%ac%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%af%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa دوشنبه 1 اردیبهشت 1393
افراش:

ایجاد بانک اطلاعات قرآنی، گام نخست تجلیل از معلمان گمنام است

گروه فعالیت‌های قرآنی: معاون امور ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان دارالقرآن‌ ایجاد بانک جامع اطلاعات قرآنی را نخستین گام در راستای شناسایی و تجلیل از معلمان گمنام قرآنی سراسر کشور دانست.

%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%88-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa دوشنبه 1 اردیبهشت 1393

پذیرش مقاله در نشریه اسلام و سلامت

گروه سلامت: دانشگاه علوم پزشکی بابل به راه‌اندازی نشریه «اسلام و سلامت» اقدام کرده و آماده پذیرش مقالات محققان فعال در این حوزه است.

%c2%ab%d9%85%d8%b7%d9%87%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c%c2%bb%d8%9b-%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84 دوشنبه 1 اردیبهشت 1393
جعفری جلوه در نشست خبری مطرح کرد:

«مطهری و وحدت اسلامی»؛ شعار آیین بزرگداشت امسال

گروه اندیشه: مدیرعامل بنیاد علمی فرهنگی علامه مطهری با تأکید بر نقش بزرگداشت شهید مطهری در صحنه فرهنگی کشور، گفت: امروز بزرگداشت چنین شخصیتی نقش ویژه‌ای در ارتقای فرهنگ به عنوان فضای زیست معنوی ما دارد.

%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba%db%8c-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85-%d8%af%da%86%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%88%d8%af%d8%9f دوشنبه 1 اردیبهشت 1393

سیاست‌های ابلاغی سلامت به وضعیت برنامه پنجم دچار می‌شود؟

گروه سلامت: با ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه، بسیاری معتقد بودند که با اجرای دقیق تاکیدات این برنامه در حوزه سلامت، شاهد اتفاقات بزرگی در این بخش خواهیم بود! پس از گذشت سه سال در این برهه سیاست‌های ابلاغی نظام سلامت، به جایگاه...

%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%db%8c%d8%b4%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%88%d8%af دوشنبه 1 اردیبهشت 1393

همایش بهداشت روان جامعه اسلامی در میشیگان برگزار می‌شود

گروه بین‌الملل: ششمین دوره همایش بهداشت روان جامعه اسلامی 4 تا 6 اردیبهشت ماه در شهر دیربورن در ایالت میشیگان آمریکا برگزار می‌شود.

%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%81%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d9%86%db%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c%e2%80%8c%d8%a7%d8%a8%d9%86-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%b4%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%b4%d8%a8%d9%87%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%a4%d9%84%d9%81 دوشنبه 1 اردیبهشت 1393
عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران تشریح کرد:

جایگاه تفسیر باطنی علی‌ابن ابراهیم در منابع شیعی/ شبهه‌های انتساب اثر به مؤلف

اندیشه: به گفته نجارزادگان، وجه غالب تفسیر علی‌ابن ابراهیم قمی باطن‌گرایی است و این به معنای سقوط از اعتبار نیست، بلکه وجه باطنی این تفسیر، مستند به روایات معصومین(ع) است.

%d8%ac%d9%85%d8%b9%e2%80%8c%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%b9%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%b1-%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a1%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%ae%d8%b1%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%aa%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af دوشنبه 1 اردیبهشت 1393
امیرخانی عنوان کرد:

جمع‌آوری آثار مراجع عظام در یادمان کتابخانه ملی/ حضور بهاءالدین خرمشاهی در گروه تدوین دانشنامه فرهنگ

گروه ادب: معاون سازمان اسناد و کتابخانه ملی گفت: فضایی در کتابخانه ملی برای یادمان مراجع عظام در نظر گرفته شده است که آثار و دست‌نوشته‌های مربوط به حضرات آیات در آن محل جمع‌آوری و ارائه می‌شود.

%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d8%8c-%d9%87%d9%88%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%aa%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86-17-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87 دوشنبه 1 اردیبهشت 1393
ایازی عنوان کرد:

توجه شهرداری به سبک زندگی، هویت و مدیریت تغییرات فرهنگی/ تدوین 17 برنامه

گروه اجتماعی: معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران سبک زندگی، هویت و مدیریت تغییرات فرهنگی را از محوری ترین اموری دانست که طی سال جاری در حوزه فرهنگی شهرداری تهران دنبال می ‌شود.

%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%af-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d8%aa%d9%81%d8%b3%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a2%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b8%d9%85%db%8c-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af%db%8c%e2%80%8c%d8%a2%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8 دوشنبه 1 اردیبهشت 1393

ارائه نخستین جلد ترجمه تفسیری آیت‌الله العظمی جوادی‌آملی در نمایشگاه کتاب

گروه ادب: مدیر انتشارات بین‌المللی اسراء از انتشار نخستین جلد ترجمه تفسیری قرآن آیت‌الله العظمی جوادی‌آملی در نمایشگاه کتاب خبر داد و گفت: رساله عملیه معظم‌له نیز تا شهریورماه منتشر می‌شود.

56-%d8%ac%d9%84%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%b4%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b4%d8%af دوشنبه 1 اردیبهشت 1393
در مراسمی؛

56 جلد کتاب تصحیح شده شیعی رونمایی شد

قم - گروه اندیشه: 56 جلد کتاب تصحیح‌شده شیعی در رد کتاب شیطانی «تحفه اثنی عشریه» امروز، اول اردیبهشت در مراسمی در مجتمع آموزش عالی فقه رونمایی شد.

آرشیو
رهبر معظم انقلاب:
دامن‌زدن به اختلافات مذهبی کفران نعمت و تیز کردن شمشیر دشمن است
به‌ بهانه یاد روز سعدی؛
سعدی؛ شاعری که تعالیم اخلاقی را با آموزه‌های اسلامی آموزش می‌دهد+ عکس
گزارش ایکنا از جلسه خصوصی تفسیر قرآن آیت‌الله غروی/ 23 سال راهبری در طریق معرفت + صوت
حجت‌الاسلام اکرمی:
واژه «عزم» 9 بار در قرآن آمده است/ جایگاه نظارت در مدیریت جهادی
مادرانی که کتاب تربیت فرزندانشان، قرآن است؛
گزارش ایکنا از حضور 60 درصدی بانوان در عرصه‌های قرآن‌آموزی
گزارش ایکنا از سوء استفاده بانک‌ها از عقود اسلامی/ خرید دِین؛ «تنزیل» یا «نزول»؟!
مسجد جامع عتیق شیراز؛ ثروتمندترین مسجد کشور با وضعیتی مخروبه! + عکس
مجالسی به رنگ چشم و هم‌چشمی/ وقتی طلب مغفرت با اسراف‌های کذایی نابود می‌شود + عکس
آیت‌الله ضیاءآبادی در جلسه تفسیر قرآن:
وعده آمرزش با اشک ناشی از جهل است/ شرح حال دینداران دین‌نشناس + صوت
همراهی فعالان قرآنی در موج انصراف از یارانه و همدلی ملی
آرشیو...
عکس
%d9%85%d8%ad%d9%81%d9%84-%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d9%85%d9%86%db%8c%d9%86-(%d8%b9)--%d8%a7%d9%87%d9%88%d8%a7%d8%b2
لطفی‌نیا عنوان کرد:
بی‌توجهی مسئولان به معلمان و قهرمانان قرآنی
مشاور شهردار تهران:
دبیرخانه شورای عالی قرآن در تهران به ریاست شهردار تشکیل می‌شود
ایکنا گزارش می‌دهد؛
مرثیه‌ای برای جشنواره‌های وبلاگ‌نویسی/ از آرمان تا واقعیت
برگزاری نشست «درس‌هایی از سوره کهف» در حاشیه همایش بین‌المللی دبی
به‌بهانه روز زن؛
مراقب باشیم بلورهای زندگیمان نشکنند
آیت‌الله ری‌شهری:
صراط مستقیم دارای وضوح و روشنی است/ زدودن ایمان عاریتی به واسطه ملازمت با راه روشن + صوت
به‌ بهانه یاد روز سعدی؛
سعدی؛ شاعری که تعالیم اخلاقی را با آموزه‌های اسلامی آموزش می‌دهد+ عکس
حسینی اعلام کرد:
معرفی 50 نخبه قرآنی تا پایان فصل بهار/ دریافت 1000 پرونده نخبگان و استعدادهای برتر قرآنی
با حضور سید سلمان صفوی؛
نشست «ریشه‌های اسلام‌هراسی در غرب و پیامدهای آن» در ایکنا برگزار می‌شود
رهبر معظم انقلاب:
دامن‌زدن به اختلافات مذهبی کفران نعمت و تیز کردن شمشیر دشمن است
چند رسانه ای
%d9%81%d8%b1%d9%82%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%91%db%8c---%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d9%87%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85
1392 © تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به خبرگزاری بین المللی قرآن است و استفاده غیر قانونی از آن پیگرد قانونی دارد