شماره 53/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره 53/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۲» امروز سهشنبه، 30 مردادماه با محوریت سوره مبارکه زلزال منتشر شد.
شماره ۵۲/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره ۵۲/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۲» امروز دوشنبه، ۲۹ مردادماه با محوریت سوره مبارکه زلزال منتشر شد.
شماره ۵۱/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره ۵۱/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۲» امروز یکشنبه، ۲۸ مردادماه با محوریت سوره مبارکه زلزال منتشر شد.
شماره ۵۰/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره ۵۰/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ پنجاهمین مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۲» امروز شنبه، ۲۷ مردادماه با محوریت سوره مبارکه زلزال منتشر شد.
شماره ۴۹/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره ۴۹/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم امروز جمعه، ۲۶ مردادماه با عنوان «بشارت ۱۴۵۲» با محوریت سوره مبارکه زلزال منتشر شد.
شماره ۴۸ / مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره ۴۸ / مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم امروز پنج‌شنبه، 25 مردادماه با عنوان «بشارت ۱۴۵۲» با محوریت سوره مبارکه زلزال منتشر شد.
تلاوت «حسین رفیعی» از سوره شمس

تلاوت «حسین رفیعی» از سوره شمس

گروه شبکه اجتماعی‌ ــ حسین رفیعی در مراسم شهید مرتضی حسین‌پور در حضور سردار سلامی به تلاوت آیه‌ای از سوره مبارکه حج و شمس پرداخت.
شماره ۴۷ / مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره ۴۷ / مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم امروز چهار‌شنبه، ۲۴ مردادماه با عنوان «بشارت ۱۴۵۲» با محوریت سوره مبارکه زلزال منتشر شد.
رونمایی اثر جدید گروه معراج قم، در دهمین سالگرد تأسیس

رونمایی اثر جدید گروه معراج قم، در دهمین سالگرد تأسیس

گروه شبکه‌‌های اجتماعی ــ جدیدترین اثر گروه مدیحه‌سرایی معراج قم با عنوان «مناجات» در دهمین سالگرد تأسیس این گروه منتشر شد.
شماره 46/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره 46/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم امروز سه‌شنبه، ۲۳ مردادماه با عنوان «بشارت ۱۴۵۲» با محوریت سوره مبارکه عادیات منتشر شد.
1