شماره ۱۱۰/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره ۱۱۰/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۲» امروز چهارشنبه، ۲۵ مهرماه با محوریت سوره مبارکه تکاثر منتشر شد.
شماره ۱۰۹/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره ۱۰۹/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۲» امروز سه‌شنبه، ۲۳ مهرماه با محوریت سوره مبارکه قارعه منتشر شد.
اعتراض نمایندگان قرآنی خراسان رضوی در شبکه‌های اجتماعی

اعتراض نمایندگان قرآنی خراسان رضوی در شبکه‌های اجتماعی

گروه شبکه‌ اجتماعی ــ جمعی از نمایندگان استان خراسان رضوی در چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم اعتراضاتی نسبت به مدیران استانی سازمان اوقاف داشته‌اند که در شبکه‌های مجازی بازتاب نسبتاً وسیعی یافته است.
شماره ۱۰۸/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره ۱۰۸/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۲» امروز دوشنبه، ۲۳ مهرماه با محوریت سوره مبارکه قارعه منتشر شد.
شماره ۱۰۷/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره ۱۰۷/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۲» امروز یکشنبه، ۲۲ مهرماه با محوریت سوره مبارکه قارعه منتشر شد.
شماره ۱۰۶/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره ۱۰۶/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۲» امروز شنبه، ۲۱ مهرماه با محوریت سوره مبارکه قارعه منتشر شد.
شماره ۱۰۵/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره ۱۰۵/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۲» امروز جمعه، ۲۰ مهرماه با محوریت سوره مبارکه تکاثر منتشر شد.
شماره ۱۰۴/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره ۱۰۴/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۲» امروز پنجشنبه، ۱9 مهرماه با محوریت سوره مبارکه تکاثر منتشر شد.
شماره ۱۰۳/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره ۱۰۳/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۲» امروز چهار‌شنبه، ۱۸ مهرماه با محوریت سوره مبارکه عصر منتشر شد.
شماره ۱۰۲/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

شماره ۱۰۲/ مسابقه پیامکی «بشارت ۱۴۵۲»

گروه شبکه اجتماعی ــ مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم «بشارت ۱۴۵۲» امروز سه‌شنبه، ۱۷ مهرماه منتشر شد.
1